Auto-Service Urbanek

Poznaj nas lepiej

Badania techniczne

Samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, ciągników rolniczych, motocykli, motorowerów, przyczep i naczep, w tym:

 • okresowe badania techniczne
 • ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych
 • badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów pojazdu, w którym stwierdzono usterki, może być dokonane tylko w zakresie ich usunięcia wyłącznie przez stację , która te usterki stwierdziła, w okresie nie dłuższym niż 14 dni. W innej stacji albo po upływie tego terminu przeprowadza się badanie okresowe (podstawa prawna: Dz.U. Nr 227 z 2003r. poz. 225? §12 ust.5)
 • okresowe badanie techniczne po raz pierwszy na terytorium RP
 • dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska
 • pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdów:
  – z instalacją gazową
  – taksówka osobowa lub bagażowa
  – używany jako pojazd uprzywilejowany
  – do przewozu materiałów niebezpiecznych
  – autobusu do 100km/h
  – do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu
  – w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub elementów powodujących zmianę danych technicznych
  – po kolizji drogowej
 • sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
  – pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczep
  – pojazdu do wykonywania czynności na drodze
  – pojazdu ciężarowego przystosowanego do przewozu osób
  – autobusu miejskiego
  – autobusu szkolnego
  – wykonanie numeru nadwozia
  – wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej i jej umieszczenie